Darmowe kursy dokształcające

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiły się także nowe możliwości dla wielu dziedzin gospodarki, rolnictwa czy także szkolnictwa. Wiele programów unijnych skierowanych jest na zdobywanie i pogłębianie wiedzy w różnych częściach kraju. Dzięki dotacjom unijnym mogły zostać stworzone programy inwestujące w kapitał ludzki i stwarzające szansę na zdobycie wykształcenia czy zmianę zawodu. Dzięki temu w Polsce jest coraz lepiej wykształcona kadra, która może spełniać warunki wielu pracodawców, a co za tym idzie wydatnie poprawia to walkę z bezrobociem, które docelowo ma być jednocyfrowe.

Jednym z programów unijnych, które są także przez Unię sponsorowane są darmowe kursy dokształcające. Takie kursy dostępne są przez różne firmy szkoleniowe bezpośrednio, a także przez Urzędy Pracy. Dzięki zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna można wybierać z szerokiego wachlarza kursów.

Podczas takiego kursu osoba bezrobotna pobiera stypendium, które jest trochę wyższe niż standardowy zasiłek. Kursy takie zwykle nie mają jakiś szczególnych wymagań co do kursantów i ich wykształcenia czy wiedzy. To doradca zawodowy powinien określić czy ukończenie takiego szkolenia uprawdopodobnia podjęcie pracy przez bezrobotnego. Kiedyś największym zainteresowaniem cieszyły się kursy z branży budowlanej, teraz można korzystać także z kursów florystycznych, zdobienia paznokci, opiekunki osoby niepełnosprawnej i wielu innych, w tym specjalistycznych np. z branży informatycznej.

Oprócz tego darmowe kursy doszkalające oferowane są w wielu komercyjnych firmach szkoleniowych. Wystarczy spełniać wymagania i zapisać się na kurs. Często wymaganie jest należenie do określonej grupy zawodowej np. do sektora MŚP lub tylko dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w branżach turystycznej, informatycznej, hotelarskiej itd.. Te szkolenia przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z danej dziedziny. Zwykle nie można dzięki nim zdobyć nowego zawodu.